Att jobba med the Grid är nästan som att jobba med vilket kontor som helst. Förutom att du slipper betala för dyra kontorslokaler, studieresor och varumärken får du en hel projektgrupp av seniora och engagerade konsulter.

Här får du kontakt med en person och det är ni som sedan samarbetar framöver. Din kontakt anpassar projektgruppen och löser din utmaning efter dina behov.

KOMPETENS
Vi utför uppdrag inom arkitektur, design och fastighetsutveckling. Inom nätverket har vi idag en mängd kompetenser.

-Arkitektur i alla skeden: Översiktsplanering, detaljplan, förstudier (även analys), konceptutveckling, gestaltning och projektering.

-Arkitektur i flera områden: bostäder, kontor, handel, kultur, inredning, restaurang, storkök, sport, hotell, retail, varumärken i fysisk miljö, möbeldesign, infrastruktur och landskap, industriell design och konstnärlig utsmyckning.

-The Grid kan även erbjuda uppdrag och rådgivning inom exploaterings- fastighetsekonomi- och byggherreområdet såsom affärsutveckling, stadsutveckling, projektutveckling, exploateringsutredningar, business-case modellering, investeringskalkylering, projekteringsledning och programutformning i alla faser fram till systemhandling light. Vi kan som projektledare eller rådgivare anlitas som beställarens lojala förlängda arm i externa samarbeten och projekt, där vi kan anpassa uppdragen till beställarens behov och önskemål. Vi kan hjälpa till med affärsavtals- och myndighetsärenden, totalentreprenadupphandlingar, planering, styrning och byggledning av projekt i produktionsskede där ingående områden exempelvis kan vara kvalitetskontroll, byggherreansvar inom arbetsmiljö och ekonomisk prognostisering, styrning och uppföljning.

Vi jobbar både med privata personer, offentliga sektorn och fastighetsbolag.

KONTAKT
Kontakta lina.golden@thegridgroup.se eller ring Lina på 070-20 68 278.