Sveriges första och största digitala arkitektkontor utan anställda och utan kontor.


The Grid är ett nätverk av frilansande konsulter inom fastighetsutveckling och arkitektur. Vi är över 35 aktiva konsulter redo att ta oss an ditt projekt.

Nätverket tar fasta på dagens teknik och den allmänna kompetensen att i första hand arbeta digitalt Här kan man jobba var man vill, hur man vill och med vem man vill.

Upplägget resulterar i att vi har minimala overheadkostnader, projektanpassade projektgrupper, personliga relationer och tillgång till en fantastisk kompetensbas.

Att frilansare oftast är seniora arkitekter gör att vi dessutom har sammanlagt erfarenhet av över 200 år yrkesverksamma år.


VAD ÄR THE GRID?
Det är den vanligaste frågan. Är det ett kontor? En studio? En plattform? Ett nätverk?
The Grid är:
-Sveriges första och största digitala arkitektkontor
-Ett arkitektkontor utan kontor och utan anställda
-En plattform för frilans inom fastighetsutveckling och arkitektur Molnbaserade
-Geografiskt obegränsade
-Vi är ett nytt alternativ för både beställare och konsulter.

VAD SÄRSKILJER THE GRID FRÅN ANDRA AKTÖRER?
Vi kan erbjuda projektanpassade arbetsgrupper, dvs ni får inte bara den personal tilldelad som inte är inbokad på annat.

Vi kan erbjuda personliga och raka relationer, dvs det finns inga chefer som har en annan agenda eller plan. När du hittat din samarbetspartner så är det ni som jobbar.

Prestigelöshet. Som egenföretagare så har du inte utrymme för ignorans eller likgiltighet. Vi gör vårt bästa och tar ansvar för det. Vi säger till om vi inte kan och tar in rätt person för att hjälpa till.

Obegränsat nätverk av kompetens. Vi har partners både inom och utanför nätverket. Säg till vad du behöver för kompetens så kollar jag med mina kollegor.

Inga overhead kostnader! Vi har inget flashigt kontor, vi åker inte på ofrivilliga studieresor och går inte på irrelevanta utbildningar.

HUR JOBBAR MAN MED THE GRID?
Du jobbar med personer i the Grid. Det är personen som du jobbar med som fakturerar från sitt bolag. Tar din konsult in underkonsulter så sköts det utan att ni märker det.
Det betyder dessutom att den som jobbar tjänar pengarna som du betalar. Det finns inte någon chef som tar ut en stor del av arvodet i utdelning.

Vi letar upp rätt kompetens inom nätverket och fastställer rätt kompetens till rätt projekt. Det är det vi menar när vi pratar om projektanpassade arbetsgrupper. Hos vanliga arkitektkontor får du oftast bara de som är tillgängliga men inom the Grid stöttar vi varandra och kan köpa timmar av rätt person.

Man skulle kunna säga att jobba med the Grid är att jobba precis som vanligt.

HUR JOBBAR NI DIGITALT?
Efter pandemin lärde vi oss att vi visst klarade jobbet digitalt. En av de vanligaste frågorna vi får är: Hur gör ni när ni behöver ses? Svaret är enkelt, då ses vi. Vi ses hos mig eller hos dig eller på en publik plats eller digitalt. Vi utgår helt enkelt inte från samma plats. Vi ses när vi behöver eller vill ses.

Våra projekt ligger på en molnserver och alla medlemmar kan installera en VPN-tunnel dit. Våra mappar är skyddade för de som inte är med i projektet så vi lever så klart upp till sekretesskrav.

På molnservern finns även några licenser som man kan låna och vi hoppas på att kunna köpa flera.

KONTAKT
Hör av dig till hej@thegridgroup.se så återkopplar vi inom kort! Eller ring Lina Goldén på 070-20 68 278 så går det lite fortare.