The Grid är Sveriges första (?) och största (?) digitala arkitektkontor utan anställda och utan kontor. Det är ett nätverk av frilansande konsulter inom fastighetsutveckling och arkitektur.
Nätverket tar fasta på dagens teknik och den allmänna kompetensen att i första hand arbeta digitalt, var man vill och hur man vill.

Upplägget resulterar i att vi har minimala over head kostnader, personliga relationer och tillgång till en fantastisk kompetensbas.

Man skulle kunna säga att det är arkitekterna Uber.

Ett svar